To center or not to center, this is the question!

lineamitja

lineamitja

Us havíeu fixat mai que Tom Cruise té la línia mitja dental superior desviada de la línia mitja facial? La té força desviada, 2 mm ben bons però molts segurament no us hi havíeu fixat perquè  la gent de a peu,” lay people” com dirien en anglès, no és capaç de percebre si hi ha una separació a no ser que la diferencia sigui de més de 4 mm. Això està molt ben explicat a l’article publicat pel Dr. Kokich Jr. (Kokich VO Jr. Comparing the perception of dentists and  lay people to altered dental aesthtetics.  J Esthet Dent 1999; 11(6):311-24).

Entre nosaltres els ortodoncistes, sobretot amb els alumnes al màster d’ortodòncia també tenim les nostres trifurques,  quan estem apunt d’acabar un cas. Els ortodoncistes sempre busquem centrar la línia mitja dental superior amb la línia mitja facial, i que a la vegada la línia mitja dental superior coincideixi amb la inferior. Si no ho aconseguim no cal capficar-se, el més important és que la línia mitja superior estigui centrada amb la línia mitja facial i després en importància va la oclusió. És a dir que els ortodoncistes a l’hora de d’acabar un cas el més perfecte possible, tindrem unes prioritats, com ja hem comentat: línia mitja superior centrada a la cara i una correcta mossegada als costats posteriors. Normalment tot queda centrat i quadrat però en alguna ocasió la línia mitja dental inferior pot quedar 0,5- 1 mm desviada de la superior, mentre a la part posterior puguem tancar correctament això no tindrà importància. Posats a sacrificar i per prioritats tot i que som uns obsessionats de la mossegada sempre passarà per davant la línia mitja dental superior amb la línia mitja facial.

Els temps van canviat i cada cop els ciutadans i potencials pacients estan més pendents dels petits detalls. Segurament si repetíssim aquest estudi 20 anys després de l’original veuríem que la població ja no percep com a normal 4 mm desviació. Una prova de com la percepció dental va evolucionant amb els anys és una foto del galan dels anys daurats de Hollywood Cary Grant on es pot veure un front estètic superior amb només un incisiu central superior….Us hi havieu fixat?!

Tens un problema “de centrament dental”? Vine a veure’ns, podem ajudar-te!